Litt om oss og det musikalske samarbeide

Klara (1983) vokste opp på gård på Dolva i Melum. Hun begynte tidlig å synge, og allerede fra hun var 6 år begynte hun i sangkor. Interessen for sang og musikk har ikke blitt mindre med åra. Hun samarbeider med flere musikere, og opptrer i mange anledninger. Derfor har hun etter hvert blitt en kjent og etterspurt sanger i Grenland. Samarbeidet med Torbjørn Steinhaug begynte for alvor i 2009, men da hadde de allerede i noen år hatt fellesopptredener i forbindelse med de årlige julekonsertene i Melum kirke. Klara liker mye forskjellig musikk, men når hun opptrer, legger hun mest vekt på å framføre sanger som hun tror blir tatt godt imot av tilhørerne. Hennes klokkeklare stemme har satt mangt et sinn i bevegelse, og det er alltid en fornøyelse å høre henne synge. Klara bor på en gård i Siljangrenda i Melum med sin Terje, samt barna Johan Gunelius og Svenn Gunnar og noen husdyr.

Torbjørn (1951) vokste opp på et småbruk innerst i Stavdalbygda i Melum. Musikkinteressen fikk også han fra 6 årsalderen da han lærte å spille gitar av sin tante. Den litt eldre broren hans, Sigfred, spilte også gitar, og ble et forbilde for han. Begge to likte godt å synge, og to-stemt sang var et varemerke for dem da de begynte å opptre sammen. Da Torbjørn var 20 år hadde han også lært seg å spille trekkspill, og sammen dro de rundt i Telemark og nabofylkene og spilte til dans i ca. 30 år. Etter dette opptrådte Torbjørn av og til aleine i foreninger og lag med sang og trekkspill, men fra 2009 begynte samarbeidet med Klara. Torbjørn bor på et lite småbruk på Hegna i Melum med sin Gunvor.

Vi prøver å tilpasse repertoaret vårt til de som vi underholder for, og siden de fleste tilhørerne nok er i godt moden alder, framfører vi sanger nesten utelukkende på norsk og svensk. Vi kan også fremføre et repertoar med countrysanger der det er ønskelig. Torbjørns akkompagnement gir Klaras sang en god «innpakning» uten å dominere, og helheten håper vi er god å lytte til. På de 4 platene våre har vi forsøkt å få til lydopptak uten for mye «ekstra», så lydbildet bør være lett gjenkjennelig for dere som har hørt oss opptre.