Velkommen til nettsida vår!

Fotografi fra Steinhaug i forbindelse med den nest siste plateutgivelsen vår.

Fotografi fra Steinhaug i forbindelse med en av plateutgivelsene våre.

Med denne nettsida håper vi å komme i kontakt med flere som liker slik musikk som vi fremfører. Siden vi nesten bare opptrer lokalt i Grenlandsområdet, håper vi at også andre deler av Telemark og landet for øvrig kan bli kjent med oss og musikken vår.


Vi synes det er moro og synge og spille sammen, og håper å kunne fortsette med det en stund. Har dere spørsmål eller kommentarer så blir vi glade om dere tar kontakt.

Vi vil framover forsøke å vedlikeholde nettsida vår og kanskje gjøre noen endringer etter hvert, men håper at den informasjonen som allerede ligger her er til glede og nytte.

Opptak fra Ibsenhuset - foajèkonsert, vist første gang på institusjoner i Skien kommune den 22. mai 2021:

                                                       Klara & Thorbjørn - YouTube

                                                       PS! Videoen starter etter 3 min. og 56 sek.

NB!!! Konserten som var planlagt på Medalheim sammen med Sigfred, lørdag 7. oktober 2023 kl. 17:00 blir avholdt lørdag 25. mai 2024 kl. 17:00.